ANBI gegevens

De Stichting Heart for Childfren’s Path is vanaf 8 februari 2023 geregistreerd als ANBI. (Algemeen Nut Beoogende Instelling)

Voor de donateur van een gift aan onze ANBI Stichting is het ook prettig om te weten dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De ANBI-status maakt onze Stichting dus ook aantrekkelijk(ker) voor onze donateurs om aan te doneren!