Het bestuur

Het bestuur van de stichting Heart for Children’s Path i.o. bestaat uit drie personen.
Het werk voor de stichting doen zij in hun vrije tijd en zonder enige vergoeding.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Ida Verkerk, voorzitter
  • Laurens Verkerk, secretaris
  • Romee Verkerk, penningmeester
Ida Verkerk
Laurens Verkerk
Romee Verkerk