Het bestuur

Het bestuur van de stichting Heart for Children’s Path bestaat uit zeven personen.
Het werk voor de stichting doen zij in hun vrije tijd en zonder enige vergoeding.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Ida Verkerk, voorzitter
  • Laurens Verkerk, secretaris
  • Romee Verkerk, penningmeester
  • Yannick den Ouden, lid
  • Christina de Groot, lid
  • Leendert Jaap Maan, lid
  • Jacqueline van den Akker, lid
Ida Verkerk
Laurens Verkerk
Romee Verkerk