Stichting

Ontstaan van de Stichting Heart for Children’s Path

Onze geschiedenis met Children’s Path gaat terug naar 2009. In dat jaar zijn wij in contact gekomen met Nikolay Shagarov. Hij had een droom én een bouwval in Velyki Mosty.

Zijn droom was om kinderen waar niet goed voor gezorgd kon worden, door allerlei omstandigheden in de breedste zin van het woord, een veilig ‘thuis’ te geven.

De bouwval was een gebouw op een ruim perceel om daar zijn droom te gaan realiseren. Aan de hand van bouwtekeningen kregen wij een inkijkje hoe het moest worden.
De toenmalige Stichting Hulp Aan Kinderen (HAK) was actief betrokken bij de bouw van dit kindertehuis, financieel en daadwerkelijk bij de bouw. Viermaal is er een succesvolle werkweek georganiseerd met jongeren uit Maarssen en omgeving. Begeleiders en jongeren hebben zo meegeholpen met de bouw. Ida is tweemaal als begeleider mee geweest en Laurens heeft viermaal de handen uit de mouwen gestoken.

‘Bouwval’ 2007
‘Resultaat’ 2018

In 2015 mochten Ida en Laurens bij de officiële opening aanwezig zijn.

Hierna zijn wij op eigen initiatief altijd contact blijven houden met kindertehuis Children’s Path en hebben wij nog een aantal malen een bezoek gebracht aan Nikolay, de verzorgers en de kinderen. Banden zijn hierdoor opgebouwd en zo is het gekomen dat ons ‘Hart voor Children’s Path’ is gaan kloppen.

In augustus 2021 zijn wij nog 12 dagen in Velyki Mosty geweest. Daar hebben wij een prachtige tijd gehad met de kinderen. Veel spelletjes gedaan. Zoals vele potjes UNO en Halli Galli (op zijn Oekraïens), zwemmen, verstoppertje, voetbal, korfbal etc. In 2019 heeft Laurens door sponsoring twee korfbalpalen kunnen schenken aan het kindertehuis.

Toen wij weggingen in augustus hadden wij nooit kunnen bedenken dat ruim een half jaar later door de oorlog met Rusland, de kinderen hun veilige ‘thuis’ moesten achterlaten om naar een veiligere plaats in Polen te vluchten.

Via Social Media hebben wij begin maart 2022 een actie opgezet voor financiële ondersteuning. Dit is een groot succes geworden.

18 maart 2022 zijn wij naar Polen afgereisd om Nikolay, de kinderen en hun begeleiders te bezoeken en te ondersteunen. Lees hier ons reisverslag

Bij terugkomst werd nog duidelijker dan ons HART VOOR CHILDREN’S PATH nog harder is gaan kloppen en hebben wij besloten om deze Stichting Heart for Children’s Path op te gaan richten.