Missie en visie

De stichting heeft ten doel: hulp aan kinderen, volwassenen die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij het kindertehuis Children’s Path in Oekraïne, waar ze
zich ook zullen bevinden en waar nodig. In financiële, materiële en/of geestelijke zin en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verbandhoudend, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft niet het doel het maken van winst.

Hier vindt u het beleidsplan van de Stichting Heart for Children’s Path