Een nieuw onderkomen voor het aggregaat

Hier komt straks het aggregaat te staan
De fundering

In het najaar ’23 zal het aggregaat welke onze Stichting heeft gedoneerd in december 2022 weer volop gaan draaien. Nu is al bekend dat de stroomtoevoer in oktober weer aan banden gelegd wordt. Het aggregaat staat nog steeds in de plantenkas, geen ideale plaats. Daarom zijn wij geld gaan inzamelen om bouwmaterialen aan te kunnen kopen voor de bouw van een nieuwe schuur voor het aggregaat. Helpt u mee? Want zo kunnen wij helpen dat het aggregaat ook komende winter voor licht en warmte zorgt in het kindertehuis.